Projekty indywidualne

Wykonanie projektu indywidualnego kierujemy do każdej grupy naszych Klientów, zarówno do osób prywatnych jak i do Inwestorów zainteresowanych projektami budynków biurowych, handlowo-usługowych, użyteczności publicznej, mieszkalnych  budynków wielorodzinnych, hal magazynowych, warsztatów i innych.

W wielu przypadkach wykonanie projektu indywidualnego staje się najkorzystniejszym i jedynym, możliwym rozwiązaniem. Istnieje grupa robót budowlanych, takich jak wszelkie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów, które ze względu na swój charakter również wymagają opracowania projektu indywidualnego.

Szczegółowa zawartość indywidualnych projektów budowlanych opracowanych dla potrzeb realizacji inwestycji o różnej skali i przeznaczeniu może się różnić i zależy od specyfiki oraz charakteru planowanej inwestycji, obowiązujących przepisów, uwarunkowań lokalnych oraz wymagań Inwestora.

Dla naszych Klientów tworzymy  projekty budynków w zakresie architektury, konstrukcji i opracowań branżowych o różnym stopniu trudności, spełniające ich wymagania zapewniając kompleksową obsługę procedur formalno-prawnych inwestycji.

Każdy projekt traktujemy jak kolejne wyzwanie, w którym staramy się łączyć wizję Inwestora, funkcjonalność, styl, piękno i nasze sugestie w spójną koncepcję.

Ponieważ tworzymy projekty z myślą o naszych Klientach, staramy się zapewnić indywidualne podejście do każdego zagadnienia i właściwe zrozumienie potrzeb Inwestora.

Podstawą wykonania dobrego projektu jest kreatywny, doświadczony i prężnie rozwijający się zespół.

Termin i cena wykonania indywidualnego projektu budowlanego jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Inwestorem i zależy przede wszystkim od zakresu opracowania projektowego, skali i stopnia złożoności projektowanego obiektu oraz dodatkowych wymagań uzgodnionych z Inwestorem.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE 

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Budynki użyteczności publicznej

Budynki usługowe

Budynki warsztatowe