Projekty

Pomysły na projektowanie płyną z naszej wizji domu jako miejsca pełnego ciepła, a zarazem miejsca, które spełnia w pełni potrzeby jego mieszkańców.

Każdy projekt zawiera szereg detali i szczegółów , które zebrane w jedną całość tworzą dom Państwa marzeń.

Projekty indywidualne
Nasze projekty tworzymy bazując na Państwa oczekiwaniach połączonych z naszym doświadczeniem. Dokładamy wszelkich starań, by zrealizować marzenia i stworzyć funkcjonalną , piękną przestrzeń na lata.
Szczegółowa zawartość indywidualnych projektów budowlanych opracowanych dla potrzeb realizacji inwestycji o różnej skali i przeznaczeniu może się różnić i zależy od specyfiki oraz charakteru planowanej inwestycji, obowiązujących przepisów, uwarunkowań lokalnych oraz wymagań Inwestora.
Dla naszych Klientów tworzymy  projekty budynków w zakresie architektury, konstrukcji i opracowań branżowych o różnym stopniu trudności  zapewniając kompleksową obsługę procedur formalno-prawnych inwestycji.

Adaptacja projektów typowych
Wykonujemy adaptacje projektów typowych z kompleksową weryfikacją wybranego przez Państwa projektu, dostosowaniem go do warunków lokalnych i przygotowaniem pełnej dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.  W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem wniosków i koordynacją w pozyskiwaniu wszelkich niezbędnych dokumentów od warunków przyłączeniowych, uzgodnień po opinię geotechniczną, czy mapę do celów projektowych.

Konsultacje
Prowadzimy konsultacje dotyczące różnych zagadnień dotyczących procesu budowlanego m.in. analizy działki budowlanej, układu funkcjonalnego budynku, wyboru projektu typowego, niezbędnej dokumentacji. Zajmujemy się szczegółową weryfikacją Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Warunków Zabudowy zwracając uwagę na wszystkie aspekty, które mogą wpłynąć na wybierane przez Państwa projekty i płynność procesu inwestycyjnego.  

Instalacje
Zajmujemy się kompleksowymi projektami zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz przyłączy. W zakresie naszych usług wykonujemy projekty:
– projekty instalacji wewnętrznych w budynkach: c.o., wod-kan, wentylacji mechanicznej
– przyłączy wodociągowych
– przyłączy kanalizacyjnych
– zewnętrznych instalacji  wodociągowych od studni głębinowej do budynku
– zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych od budynku do szamba/przydomowej oczyszczalni
– zewnętrznych instalacji gazowych od skrzynki gazowej/butli gazowej
– wewnętrzne elektroenergetyczne linie zasilające od złącza kablowo-pomiarowego do budynku

Architektura wnętrz
W naszym biurze opracowujemy również kompleksowe projekt wnętrz bazując na aktualnych trendach oraz Państwa wymaganiach. Wspomagamy Państwa na każdym etapie projektowym w zakresie prac, który ustalamy indywidualnie na bazie Państwa oczekiwań. Wykonamy dla Państwa wizualizację projektowanych wnętrz jak i ich szczegółowe rysunki techniczne.  Szukamy najbardziej funkcjonalnych rozwiązań- proponujemy zmiany układów pomieszczeń, rozwiązań elektryki czy instalacji sanitarnych, tak by dopasować przestrzeń idealnie do jej użytkowników. Doradzamy w dobrze materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia wnętrz.

Kosztorysy
W oparciu o kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oferujemy Państwu usługi w zakresie  kosztorysowania i kalkulacji kosztów budowlanych.  Mamy bardzo duże doświadczenie w pełno branżowym kosztorysowaniu różnego rodzaju inwestycji z sektora mieszkaniowego, przemysłowego, komercyjnego oraz infrastrukturalnego bez względu na kubaturę czy rodzaj obiektu.

Opracowane przez naszą firmę kosztorysy budowlane są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Nasze wyceny  dokonywane są na podstawie aktualnych baz cenowych Sekocenbud, indywidualnych zapytań ofertowych  kierowanych do producentów materiałów budowlanych, oraz w ramach ścisłej współpracy z Zamawiającym. Kosztorysy wykonujemy na podstawie dokumentacji projektowej (koncepcyjnej, budowlanej, przetargowej, wykonawczej i powykonawczej), korzystamy z przedmiarów dostarczonych przez Inwestora oraz na podstawie obmiarów robót, które realizujemy osobiście na terenie budowy. W przypadku braku dokumentacji (np. przy pracach remontowo-modernizacyjnych) opracowujemy przedmiary na podstawie protokołów typowania robót lub wytycznych Inwestora.

Kosztorysy wykonujemy  korzystając z najlepszych programów komputerowych RODOS i NORMA PRO.

Dzięki szybkiej wymianie materiałów drogą elektroniczną współpracujemy z Inwestorami i Zleceniodawcami z całego kraju, bez konieczności kontaktu osobistego. Wystarczy przesłać nam uzgodnione wcześniej materiały, a my odeślemy gotowe opracowania.

W naszych archiwach posiadamy zróżnicowaną bazę opracowań kosztorysowych począwszy od domków jednorodzinnych, obiektów  użyteczności publicznej, biurowców, hoteli, obiektów sportowych, remontowanych obiektów zabytkowych  po wielkopowierzchniowe centra handlowe wraz z zagospodarowaniem terenu.

W  swoich działaniach zapewniamy pełen profesjonalizm, fachową obsługę, a także krótkie terminy wykonania kosztorysów.

Kosztorysy obejmują branże: 

– ogólnobudowlaną, remontową  i inwestycyjną

– robót ziemnych
– robót drogowych
– melioracyjną
– inżynierii hydrotechnicznej
– terenów zieleni
– instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technicznego, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej itd.)
– instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych

Rodzaje opracowań: 

– wskaźnikowe (wstępne) szacunkowe zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji  „WSKI”
– Zbiorcze Zestawienia Kosztów Inwestycji
– przedmiary robót
– kosztorys inwestorski
– kosztorys ofertowy
– kosztorys powykonawczy
– kosztorys zamienny
– kosztorys do banku i instytucji Unijnych
– sprawdzenie i weryfikowanie kosztorysów
– aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem kosztorysu zapraszamy do kontaktu z działem kosztorysowym  tel. 602-492-997.

Nadzory budowlane
Przeprowadzamy nadzory budowlane w obiektach z branży konstrukcyjno-budowlanej.  Świadczymy usługi związane z reprezentowaniem inwestora na budowie, kontrolą zgodności z projektami, przepisami i normami technicznymi, przeglądem jakości wykonywanych prac i wykorzystywanych materiałów budowlanych, a także nadzorem rozliczeń finansowych.

Przeglądy techniczne obiektów
Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców obiektów, na których spoczywa obowiązek wykonania okresowych kontroli stanu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1,2,3). Po przeprowadzonej kontroli sporządzamy protokół określający stan techniczny budynku objętego kontrolą, w którym wskazujemy rozmiar i zakres robót remontowych i naprawczych. Poza tym  zakładamy książki obiektu, oraz archiwizujemy protokoły i dokumentację fotograficzną obiektów z przeprowadzonych kontroli.