Świadectwa energetyczne

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zwanych także często CERTYFIKATAMI lub PASZPORTAMI ENERGETYCZNYMI. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectw charakterystyki energetycznej wynika z ustawy Prawo Budowlane i jest związane z wdrażaniem Unijnej dyrektywy 2002/91/WE w sprawie CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.

Świadectwo energetyczne (świadectwo charakterystyki energetycznej) jest dokumentem opracowanym na podstawie ściśle określonej metodologii obliczeń określającej ogólne zapotrzebowanie danego obiektu na energię w skali rocznej. Oznacza to, że na jego podstawie można będzie określić koszty eksploatacji budynku (lub jego części np. mieszkania) związanych ze zużyciem energii (prąd, ogrzewanie, gaz itd.)
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane:

  1. przy sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną całość techniczno -użytkową,
  2. przy wynajmie budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową,
  3. przy oddawaniu obiektów do użytkowania.

Opracowujemy projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszelkich nowych oraz modernizowanych budynków i lokali:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
  • budynków produkcyjnych
  • budynków użyteczności publicznej

Termin i cena opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym i zależy przede wszystkim od skali obiektu budowlanego posiadanej przez Państwa dokumentacji projektowej oraz rodzaju instalacji występujących w budynku.
Zainteresowanych zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego lub skontaktowania się z nami telefonicznie pod numerami telefonu: 52/584-00-44, 600-878-115, 602-492-997.