Złóż zapytanie ofertowe

W związku z bardzo dużą różnorodnością prac jakie wykonujemy trudno wycenić pracę w formie stałej ceny za usługę. Cena opracowania kosztorysu jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od pracochłonności wykonania kalkulacji, wymaganego prawem zakresu obowiązkowego kosztorysu oraz dodatkowych wymagań uzgodnionych z Zamawiającym / Inwestorem.

W związku z tym prosimy o przesłanie zapytania ofertowego w celu indywidualnego wycenienia prac. W celu wykonania wyceny pracy kosztorysowych potrzebujemy do wglądu

  • dokumentację projektową (projekt koncepcyjny, budowlany lub wykonawczy)
  • opis techniczny i ewentualne zmiany inwestorskie.