Adaptacje

Każdy zakupiony projekt gotowy  wymaga opracowania adaptacji.

Adaptacja projektu jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków, a także na wprowadzeniu zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań inwestora. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkową częścią wykonania adaptacji jest:

 • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych
 • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na mapie geodezyjnej
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji
 • przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku

Dodatkową częścią opracowania adaptacji są zmiany w projekcie gotowym wykonywane na życzenie i potrzeby Inwestora. Do najczęściej wykonywanych możemy zaliczyć:

 • zmiana wielkości, kształtów i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych
 • podniesienie ścianki kolankowej
 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • przeprojektowanie stropu
 • zmiana rozmieszczenia ścianek działowych

Do wykonania adaptacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • projekt domu gotowego w 4 egzemplarzach,
 • mapa geodezyjna do celów projektowych,
 • Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku braku decyzji Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego, wodociągowego.

Poza wyżej wymienionym zakresem zadań, nasze biuro projektów wykona dla Państwa dodatkowe usługi:

 • zaprojektowanie zewnętrznych instalacji przyłączeniowych
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • nadzór inwestorski
 • wykonawstwo metodą tradycyjną oraz w konstrukcji szkieletu drewnianego

Zapraszamy do skorzystania z usług doświadczonych i odpowiedzialnych projektantów, mających na swym koncie wiele zrealizowanych projektów.

Współpraca z nami zapewni Państwu szybkie i bezproblemowe uzyskanie pozwolenia na budowę.