Inwentaryzacje

Inwentaryzacja – określana jest jako działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu obiektu budowlanego. Inwentaryzacja budowlana składa się z części opisowej i rysunkowej powstałej w wyniku dokonania oględzin i przeprowadzenia pomiarów istniejącego obiektu budowlanego.

Rodzaje inwentaryzacji budowlanej:

  1. Inwentaryzacja architektoniczna,
  2. Inwentaryzacja konstrukcyjna,
  3. Inwentaryzacja instalacyjna (określająca rozmieszczenie różnych urządzeń i przewodów instalacyjnych).

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane inwentaryzacja istniejącego budynku jest wymagana w przypadku:

  1. Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy istniejącego obiektu budowlanego,
  2. Zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu/lokalu.

Zakres i forma inwentaryzacji budowlanej jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od celu w jakim jest wykonywana.

Termin i cena opracowania inwentaryzacji budowlanej zależy przede wszystkim od stopnia złożoności inwentaryzowanego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu inwentaryzacji.

Zainteresowanych zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego lub skontaktowania się z nami telefonicznie pod numerami telefonu: 52/584-00-44, 600-878-115.