Przeglądy techniczne obiektów

Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców obiektów, na których spoczywa obowiązek wykonania okresowych kontroli stanu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1,2,3)

Zgodnie z wymogami  obiekty budowlane powinny być raz w roku i co pięć lat poddawane obowiązkowym kontrolom okresowym. Budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m² oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000m² podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Zakres okresowej kontroli obiektów budowlanych obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
• Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania

obiektu.
• Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
• Instalacji gazowych.
• Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
• Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia.
• Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,

osprzętu, zabezpieczeń środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz

uziemień instalacji i aparatów (kontrola co 5 lat)

W świetle obowiązujących przepisów firma PROJ-COMPLEX  zapewnia swoim Klientom  pełen zakres usług związanych z obsługą przeglądów technicznych obiektów budowlanych na terenie całego kraju.

W związku z powyższym, po przeprowadzonej kontroli sporządzamy protokół określający stan techniczny budynku objętego kontrolą, w którym wskazujemy rozmiar i zakres robót remontowych i naprawczych. Poza tym  zakładamy książki obiektu, oraz archiwizujemy protokoły i dokumentację fotograficzną obiektów z przeprowadzonych kontroli.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, by stan techniczny budynków spełniał wymogi obowiązujące w przepisach prawa budowlanego.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów  z wieloletnim doświadczeniem.

Swoim  klientom  zapewniamy wewnętrzny spokój dbając o prawidłowość i terminowość kolejnych  wymaganych przepisami prawa przeglądów. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 600-878-115 lub 52/ 584-00-44.