ANALIZA DZIAŁKI

Co mogę postawić na działce?

Określenie co możemy postawić  na działce determinują nam Miejscowy Plan lub Warunki zabudowy, o których pisaliśmy szczegółowo w pierwszym wpisie. (tutaj odnośnik do poprzedniego wpisu na blogu – Niezbędne dokumenty dla Twoich projektantów) W związku z powyższym działka może mieć już jasno przypisane warunki, że np. nasz budynek musi posiadać poddasze użytkowe i dach dwuspadowy. Z dokumentów dowiemy się również, czy nasz teren nie znajduje się np. w strefie archeologicznej, która z kolei, może narzucić nadzór archeologiczny nad budową.

Gdzie na działce mogę postawić budynek?

Lokalizację budynku na działce musimy określić biorąc pod uwagę kilka czynników:
1. Linie zabudowy określone Miejscowym Planem lub Warunkami zabudowy- nieprzekraczalne i obowiązujące. Jeżeli mamy narzuconą linię nieprzekraczalną to nie możemy naszym budynkiem przekroczyć tej narzuconej granicy. W przypadku linii obowiązującej ściana naszego budynku musi się znaleźć bezpośrednio na niej.

2. Odległości od granic działki narzucone Warunkami Technicznymi:
– 4m – w przypadku ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi
– 3m – w przypadku ścian bez otworów okiennych i drzwiowych.
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość budowy na granicy lub w odległości 1,5m od niej, ale wiąże się to z budową ściany oddzielenia pożarowego.

3. Rzędne wysokościowe terenu, czyli uproszczając – to czy nasz teren jest płaski czy ze spadkiem, skarpami itp. Geodeta wykonując mapę do celów projektowych powinien na niej zawrzeć jak najwięcej informacji o ukształtowaniu terenu. Dzięki temu projektant będzie mógł zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie do usytuowania budynku i wyznaczenia wysokości na jakiej znajdzie się poziom parteru. Tak, by np. budynek nie znajdował się w strefie, która może być podmywana przez wody opadowe lub był dużo niżej/wyżej niż zabudowa sąsiednia. W niektórych przypadkach spadki terenu są tak duże, że korzystne może okazać się zaprojektowanie w budynku piwnicy. 4. Istniejąca infrastruktura techniczne- nasz budynek musi spełniać normowe odległości od istniejących sieci. Niekiedy przez działki przebiegają sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne czy telekomunikacyjne od każdej z nich należy zachować odpowiednie odległości, uzgodnione bezpośrednio z właścicielami tych sieci. W przypadku rur gazowniczych czy linii napowietrznych wyznaczane są strefy ochronne, które nawet pomimo dalekiej odległości od granicy działki, mogą obejmować swoim obszarem nasz teren.

Jak rozmieścić pomieszczenia w budynku względem stron świata?

Modelowym rozkładem względem stron świata jest układ w którym:
a) od strony północnej umiejscowiona jest strefa wejścia, wjazd do garażu, pomieszczenia, dla których nie jest niezbędne dobre nasłonecznienie i grzanie czyli np. kotłownia, spiżarnia, kuchnia czy klatka schodowa
b) od strony wschodniej najlepszym ideowo rozwiązaniem są sypialnie- dzięki takiemu założeniu powinny nas budzić promienie słoneczne, a w ciągu dnia strefa sypialniana nie będzie się nagrzewać co korzystnie wpływa na jakość snu
c) od strony południowej i zachodniej powinniśmy projektować strefy dzienne jak salon, będą one dzięki temu najlepiej i najdłużej doświetlone; dodatkowo, jeżeli mamy taką możliwość to warto przemyśleć w tej strefie również pokoje dla dzieci, które często znaczną część czasu spędzają w swoich pokojach uczą się tam, bawią, więc korzystnym będzie zapewnienie im jak najwięcej światła dziennego.

Należy jednak mieć na uwadze, że na układ domu mogą wpłynąć również inne czynniki, takie jak np. widok na las czy jezioro, ruchliwa ulica, czy po prostu nasze preferencje.